🍁 پسر پاییزی 🍁

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ

وووووووووو..ووو      ووووووووووووووووو     

   ______________________________________________________________________

 

                                     

♥ سه شنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۲ ♥ 17:39• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, عکس زیبا, جملات زیبا, خدا, دنیا
♥ جمعه ۱۴ فروردین۱۳۹۴ ♥ 18:7• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, عکس زیبا, سخنان زیبا, فلسفی
♥ دوشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۴ ♥ 21:3• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, عکس زیبا, سخنان زیبا, فلسفی
♥ دوشنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۴ ♥ 21:3• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, جملات زیبا, دنیا, عاشقانه
♥ یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ ♥ 2:10• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, جملات زیبا, خوشبختی, داوید وایت, فلسفی
♥ یکشنبه ۹ فروردین۱۳۹۴ ♥ 2:8• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, عکس زیبا, جملات زیبا, فلسفی, ژوبرت
♥ پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴ ♥ 18:14• Jimmy • ♥


برچسب‌هآ: شعر, جملات زیبا, دموستن, فلسفی
♥ پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴ ♥ 18:13• Jimmy • ♥
پسرپاییزی